Peter Králik

(*1981, Michalovce)Vzdelanie:
2000 - 2006 / Ateliér slobodnej kreativity 3D, Prof. Juraj Bartusz, akad. Sochár, Katedra

výtvarných umení a intermédií, Fakulta Umení TU Košice
2003 / Semestrálna stáž, Accademia di Belle Arti, L´Aquilla, Taliansko

1995 - 1999 / Škola úžitkového výtvarníctva, odbor - kameňosochárstvo, Košice


Individuálne výstavy:

2007 Agroart. IC Train, Košice./ SR

2008 Na domácej pôde. Subterén, Michalovce

Agroart, Považská galéria umenia, Žilina

2009 Kríza nekríza, Strana železných nezastavuje výrobu. Galéria M++, Loď, Brati lava

2010 Pripravme pôdu pre AgroArt. Galéria Space, Bratislava

2011 Agroart. Vlastivedné múzeum, Trebišov

2011 Záhrady, Vihorlatské osvetové stredisko Humenné

2012 Strana železných - POKE festival

2013 Rožnavské radiály - Geometria a geometrizmy, Králik, Szentpétéry, Vasilko,

Galéria baníckého múzea Rožnava

2014 Agroart - FX galéria , Banská Bystrica


Kolektívne výstavy:

1999 Výstava maturitných prác. Škola úžitkového výtvarníctva - Rotunda, Košice

2002 Socha v priestore. Mestská galéria, Rimavská Sobota

2003 Avantgarda 2003. Mestská galéria, Rimavská Sobota

2004 East Slovak Art Group Show. A.M.180, Praha, Česká republika

2005 Strana Železných. AM-180 Utopia , Praha, Česká republika

2006 Nová generácia. Považská galéria, Žilina

King Kong hral v Hong Kongu ping pong. Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice

Srebrny Czworokat / Silver Quadrangle. Medzinárodné trienále maliarstva kar- patského regiónu, Przemysl, Rzeszów (Poľsko), Košice (Slovensko), Oradea (Ru- munsko), Debrecín (Maďarsko)

2007 Strana Železných. Galéria mladých, Nitra

Luxusný víťaz.sk. Open gallery, Bratislava

Maľba 2007. nominovaný obraz do finálového výberu, Kostol Klarisiek, Bratislava

2008 Cassovia contemporary on sale. Múzeum Vojtecha Löfflera , Košice

Na východ od západu. Východoslovenská galéria, Košice

Maľba 2008. nominovaný obraz do finálového výberu, Dvorana Ministerstva

kultúry SR, Bratislava

East of Eden. Karlin Studios, Praha, Česká republika

Česko - slovenská súčasná maľba. Wannieck gallery, Brno, Česká republika

2009 Trezor. Rotunda, Košice

Pražské bienále. Karlin studios, Česká republika

Art Show. Košice

Maľba 2009. nominovaný obraz do finálového výberu, Dvorana Ministerstva

kultúry SR, Bratislava

2010 Sejfbook. Šarišská galéria, Prešov

2013 Ping Pong - Dom umenia Bratislava

Futures - Kasárne kulturpark Košice

2014 Cassovia Express - Michalovce Zemplínske múzeum

2014 Strana Železných - Trebišov / Koniareň

Workshopy / Festivaly / Sympóziá / prezentácie

2001 Filmový festival Áčko / Bratislava

Výtvarné sympózium /Veľké Kapušany

2003 Filmový festival Áčko /Bratislava

2004 Prix ​​Ars Electronica - medzinárodná súťaž pre CyberArts / Linz Rakúsko

2006

Mediawave - festival / Prešov

Veľká Tŕňa (sochársky workshop)

2008 Filmový festival AZYL / Bratislava

Fotogenická socha -sympózium / Michalovce

2009 Playlist to Neon-campobase. Bologna, Taliansko

2009 Pecha kucha night - Košice

2010 Noc múzeí, Košice (festival umenia)

Festival Pohoda. Trenčín (hudobný festival)

Biela noc, Košice (festival umenia)

Eastetic festival , Zemplínska šírava

Periférne centrá, obec Staré

2011 Festival Pohoda. Trenčín (hudobný festival)

Open space - agrodružstvo Košarovce

2012 Intervencie, Trebišov

Landartové Záhrady - Michalovce

Strana železných - POKE festival

2013 Intervencie, Trebišov

Open space - agrodružstvo Košarovce

Kultureasta - KC Dunaj Bratislava

2014 Skapal pes festival - Trebišov

2015 Pecha kucha night - Prešov